Župan: Ph.D. Fabio Vizintin


Orario al pubblico

Ponedeljek popoldne in četrtek zjutraj po dogovoru - tel.št. 0481 78108 int. 6

E-mail

fabio.vizintin@yandex.com

Note

Fabio Vizintin je Univerzitetni študij zaključil na goriški fakulteti odnosov z javnostmi Videmske univerze, potem je magisterij evropskih ved opravil na Jagiellonski univerzi v Krakovu, nazadnje je doktor sociologije političnih pojavov postal na Tržaški univerzi. Leta 2009 je bil prvič izvoljen v doberdobski občinski svet, kjer je sredi mandata prevzel funkcijo načelnika svetniške skupine Občinske enotnosti. Leta 2013 je bil imenovan za podžupana, leta 2014 je bil izvoljen za župana Doberdoba