Občinski statut

Statut je osnoven dokument, predviden po zakonu 142 iz leta 1990, ki urejuje življenje in utrip krajevne ustanove.
Četudi v že naprej določenem okviru, sta avtonomija in samoodločanje predpogoj za pristopno demokracijo, ki mora dati možnost in pravico soudeležbe vsem članom neke skupnosti ali homogenega človeškega ekosistema, če ga tako lahko imenujemo, ki ima osnovo v kulturnih, jezikovnih, zgodovinskih in teritorialnih tradicijah in posebnostih.

Mario Lavrenčič
Župan od 1980 do 2004