Preglednost uprave

Demografska služba

Javne infrastrukture

Pokopališče

Zasebne gradnje - glej obrazce na italijanski strani spletne strani

Davki

Tajništvo

Lokalna policija

Civilna zaščita