Biblioteca

Orario al pubblico

 

Lunedì         Martedì             Mercoledì           Giovedì          Venerdì     
14.30 - 17.00       14.00 - 17.00    Email: biblioteca@doberdo.it
Tel. 0481 784904 - Fax. 0481 784738

Responsabile: Majda Gergolet
Assessore di riferimento: Vlasta Jarc

Link utili:
- ccm.it
- bibliogo.ccm.it

Comunicazione
Dal 01/04/2011 la biblioteca rimarra' chiusa per lavori di ristrutturazione.