Oglasna deska

Občinska Oglasna deska je površina namenjena izobešanju upravnih aktov, ki morajo biti po veljavni zakonodaji, na osnovi pravilnika ali občinske odredbe na vpogled javnosti. V skladu z zakonom št. 69 z dne 18. junija 2009 so glavni identifikacijski podatki in njihovi digitalni posnetki na vpogled na Medmrežju preko teh občinskih spletnih strani. Vsakdo sme poiskati, pregledati in tiskati upravne akte s te spletne strani neposredno in v vsakem trenutku. Izvirni izvod upravnih aktov je shranjen v odgovornem uradu.


Za ogled oglasne deske klikni tukaj