Organigram

 • ŽUPAN
 • OBČINSKI ODBOR
 • OBČINSKI TAJNIK
 • TAJNIŠTVO 
  • URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE V KORIST POSAMEZNIKA
  • DEMOGRAFSKA SLUŽBA
  • URAD ZA ODNOSE Z JAVNOSTJO IN PROTOKOL
  • KNJIŽNICA
 • OBČINSKA POLICIJA
 • TEHNIČNI URAD 
  • JAVNE INFRASTRUKTURE 
  • ZASEBNE GRADNJE IN URAD ZA URBANISTIKO
 • RAČUNOVODSTVO, DEMOGRAFSKA SLUŽBA 
  • KNJIGOVODSTVO IN EKONOMSKO FINANČNO UPRAVLJANJE  
 • DAVČNI URAD